Opći uvjeti poslovanja i izjava o privatnosti

HELENA MAKE UP uz pružanje usluga šminkanja i poduka u salonu pruža usluge putem internet stranice na domeni helenadzelalija.com, na WWW mreži. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga (prodaja umjetnih trepavica i prodaja ulaznica za grupne edukacije)

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice helenamakeup.com. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice helenadzelalija.com u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole HELENA MAKE UP-a te prihvaća da obrt nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Obrt HELENA MAKE UP zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. HELENA MAKE UP poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. 

Obrt HELENA MAKE UP zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. HELENA MAKE UP nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Svi materijali koji se nalaze na helenadzelalija.com internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo Helene Dželalija, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica helenadzelalija.com, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja nositelja autorskog prava.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da HELENA MAKE UP nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju HELENA MAKE UP neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, HELENA MAKE UP, neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim HELENU MAKE UP, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a HELENA MAKE UP će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice helenadzelalija.com

Uvjet za korištenje Internetske stranice helenadzelalija.com je uspješan pristup stranici. Po pristupu stranici, Korisniku će biti ponuđen prihvat Općih uvjeta korištenja.

HELENA MAKE UP poziva Korisnika da pročita sadržaj Izjave o privatnosti.

Cijene

Cijene su izražne u kunama (HRK) i ne sadrže PDV jer je HELENA MAKE UP oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl. 22, st. 1 Zakona o PDV-u.

Akcijska prodaja

HELENA MAKE UP će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode i usluge na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, HELENA MAKE UP neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba

Trepavice se mogu naručiti u web trgovini stavljanjem proizvoda u košaricu, pregledom košarice i plaćanjem proizvoda.

Odustajanje od kupovine

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašteni jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe, osim ako mu je to pravo uskraćeno temeljem članka 79. Zakona o zaštiti potrošača.

Zahtjev za raskid ugovora, Kupac šalje mailom na hdzelalija@gmail.com

U slučaju jednostranog raskida ugovora i/ili storniranja narudžbe postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te  snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. HELENA MAKE UP obavještava kupce da će o umanjenju vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti Kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

Načini plaćanja

1. Plaćanje kreditnim karticama:

 • American Express, Visa, MasterCard, Maestro, Diners i Discover

Izjava o sigurnosti online plaćanja


Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay
platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala
Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici.
Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i
upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.


Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni
podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema
FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja
propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši
sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša
banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.


Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se
koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova
privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za
obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.


Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu
pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem
sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o
informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih
podataka.


Hvala što koristite CorvusPay!

2. Izravnim plaćanjem na račun u banci (Virmansko plaćanje)

Kod izbora ovog načina plaćanja, na kraju procesa kupovine pojavit će se svi potrebni podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

Izjava o privatnosti

 1. HELENA MAKE UP, obrt za usluge sa sjedištem u Splitu, Poljička cesta 51 (Helena, Voditelj obrade) prikuplja Vaše podatke i obrađuje ih u skladu s ovom izjavom.
 2. Izjavom o privatnosti Helena, u cilju osiguranja po štene i transparentne obrade, želi dati korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.
 3. Helena se zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.
 4. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte nas e-porukom na adresu e-pošte hdzelalija@gmail.com.
 5. Zadržavamo pravo izmjene ove izjave u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove izjave o privatnosti korisnici će biti obavije šteni na web stranici www.helenadzelalija.com
 6. Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na internetskoj stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti. Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

Ova izjava o privatnost objašnjava:

Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja o Vama;

Način na koji Voditelj obrade pribavlja Vaše osobne podatke;

Načine na koje Voditelj obrade koristi Vaše podatke;

Osnove na temelju kojih Voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke;

S kime Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke;

Kako Voditelj obrade štiti Vaše osobne podatke. Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje

 1. Voditelj obrade prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
 2. Voditelj obrade može prikupljati Vaše osobne podatke kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se Vi obraćate Voditelju obrade, tražite informacije od Voditelja obrade, koristite internetsku stranicu Voditelja obrade ili koristite usluge Voditelja obrade.
 3. Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje od Ispitanika uključuju: – osobne podatke za identifikaciju i kontakt: ime i prezime, e – adresa, broj mobilnog telefona; – povijest kupovine usluga Voditelja obrade; – tehničke podatke (razmjenjene poruke ili sažetak opisa telefonskog razgovora, broj i vrsta kupljenih usluga); – i druge podatke koje Ispitanik možda pruži Voditelju obrade.

Način prikupljanja osobnih podataka

 1. Voditelj obrade prikuplja osobne podatke Ispitanika prilikom dogovora termina putem Facebook – a, Instagram – a, e – pošte, mobilnog telefona ili izravnom komunikacijom ili bilo kojom drugom prilikom u kojoj Ispitanik pristupa Heleni.
 2. Kada Voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja Vam je navedena u vrijeme prikupljanja tih podataka. 3. Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su tra ženi podaci određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Svrha i razdoblje čuvanja osobnih podataka

Kada Voditelj o brade prikuplja i obrađuje osobne podatke, čini to kako bi:

 • Identificirao naručenu osobu za određenu uslugu.
 • Unaprijedio uslugu i smanjio vjerojatnost za nesporazum
 • Ostvario komunikaciju s Ispitanikom u slučaju potrebe (Pomicanje termina, u slučaju da Ispitanik kasni na termin, slanje podsjetnika o terminu ili neke druge detalje vezane uz dogovoreni termin ili uslugu koja će se pružiti)
 • Poslao poštom naručenu robu.

Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke

Podatke koje dostavljate Heleni, Voditelj obrade može podijeliti s Orbico d.o.o. u svrhu ostvarenja popusta Ispitanika kod istih. Helena može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje ima s istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Voditelja obrade. Takve treće osobe (poslovni partneri Voditelja obrade) uklju čuju:

 • stručne savjetnike i revizore,
 • dobavljače koje Helena angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Helene, uključujući pružatelje IT usluga, organizatore događanja; i
 • druge osobe koje Helena angažira kako bi Vam pružila usluge uključujući kurirske službe, odvjetnike, stručnjake i prevoditelje.

Zaštita Vaših osobnih podataka

 1. Helena za štitu osobnih podataka uzima ozbiljno i poduzela je razne mjere opreza kako bi zaštitila Vaše osobne podatke. Ispitanik može dobiti uvid u osobne podatke slanjem zahtjeva na hdzelalija@gmail.com.
 2. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te Helena ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranice te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.
 3. U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Helena koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.
 4. Kako bi zaštitilo osobne podatke Ispitanika i privatnost istih Helena provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Helena ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge.

Prava ispitanika

 1.  Podnošenje prigovora – Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora Ispitanika. Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade (Poljička cesta 51, 21000 Split, n/r Voditelj obrade – ne otvarati) ili putem e – mail adrese: hdzelalija@gmail.com
 2. Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.
 3. Pravo na ispravak: Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih podataka putem e – maila: hdzelalija@gmail.com kako bismo ažurirali Vaše podatke.
 4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštćene interese.
 5. Pravo na ograničenje obrade: Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: – ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka; – ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima; – ako podatci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili – ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.
 6. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: – ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i – ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 7. U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se o dnose na njega trećim osobama.
 8. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se na hdzelalija@gmail.com.
 9. Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
 10. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
 11. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, postoji mogućnost da Helena neće moći postići svrhe obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete moći koristiti naše usluge. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
 12. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, važno je da razumijete kako Helena može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom. Promjene Općih uvjeta Helena zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem korištenja usluge smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Helena Vam savjetuje da periodično provjeravate Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Prigovori

Svi prigovori mogu se slati i u pisanom obliku na adresu: HELENA MAKE UP, obrt za usluge, vl. Helena Dželalija Poljička cesta 51, 21000 Split